Talentové zkoušky

Po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky přijímacího řízení

 Denní studium:

 - studijní obor 82-41-M/05 Grafický design

 
1.

1021003

5

Přijat-a

2.

1021002

5

Přijat-a

3.

1021008

6

Přijat-a

4.

1021012

8

Přijat-a

5.

1021016

8

Přijat-a

6.

1021014

8

Přijat-a

7.

1021005

9

Přijat-a

8.

1021011

9

Přijat-a

9.

1021017

9

Přijat-a

10.

1021018

9

Přijat-a

11.

1021006

10

Přijat-a

12.

1021019

10

Přijat-a

13.

1021001

11

Přijat-a

14.

1021004

12

Přijat-a

15.

1021015

13

Přijat-a

16.

1021009

13

Přijat-a

17.

1021010

15

Přijat-a 

 

V Sedleci 4.1.2021Mgr. Ivan Čech

ředitel školy                                                                                                        

 

 

Denní studium - ročník může navštěvovat max. 15 žáků

 

Na základě ustanovení § 59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky 1. a 2. termínu I. kola přijímacího řízení: