Vedení a vyučující

Název školy:

 

Datová schránka:

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r. o. CULTUS

 

ti33fj6

Sídlo:

Sedlec 101, 691 21 – areál ZŠ Sedlec

(Jedná se o doručovací adresu veškeré korespondence, jak pro zřizovatele, tak pro obě pracoviště školy. Na tuto adresu jsou doručovány také přihlášky ke studiu.)

Identifikátor právnické osoby (RED IZO):

651039428

IZO školy:

151039437

IČ:

27661172

DIČ:

CZ27661172

Zřizovatel:

Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS

Sedlec 101, 691 21 – areál ZŠ Sedlec

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Břeclav, č.ú.: 1388186319/0800

 

Škola poskytuje vzdělání na pracovištích:

 

1) Sedlec 101, 691 21 – areál ZŠ Sedlec


2) 17. listopadu, 690 02 Břeclav – budova „Domu školství“

 

Organizační a studijní oddělení:

 

Zástupkyně ředitele

Petra Tövišová

info@sspscultus.cz

519 323 545 – Sedlec

519 325 469 – Břeclav

739 330 188 - mobil

 Datová schránka

 ti33fj6
 

 

 

 

 

 

 

Najdete nás i na Facebooku

 

 

Vedení školy

Příjmení a jméno

Titul

Funkce

Telefon

E-mail

Čech Ivan

Mgr.

ředitel školy

výchovný poradce

preventista soc. pat. jevů

603 277 118

reditel@sspscultus.cz

 

Seznam učitelů

Příjmení a jméno

Titul

Funkce

E-mail

Bárta Jaroslav

/Lukáš Blažek

 

Technologie, Ekonomika, Počítačová grafika, Písmo

barta@sspscultus.cz

 

Cupák Zdeněk

Mgr.

Dějiny výtvarné kultury, Návrhové modelování, Návrhové kreslení, Výtvarná výchova

cupak@sspscultus.cz

Čech Ivan

Mgr.

Český jazyk a literatura, koordinátor ŠVP, Praxe

cech@sspscultus.cz
Radek Horák  PhD, MBA Matematika, Fyzika, Chemie, Ekonomika horak@sspscultus.cz

Holub Stanislav

Mgr.

Fyzika, Strojírenská technologie, Matematika, Mechanika

holub@sspscultus.cz

 

 

 

 

Omachlíková Helena

Mgr.

Občanská nauka, Dějepis, Český jazyk, Tělesná výchova

omachlikova@sspscultus.cz

Roučková Mirka

Ing.

Stavba a provoz strojů, Počítačové konstruování CAD, Základy elektrotechniky a automatizace, Mechanika, Konstrukční cvičení

rouckova@sspscultus.cz

Oldřich  Hutter

 Ing. arch  Výtvarná příprava, Figurální kreslení, Návrhové modelování

hutter@sspscultus.cz

Tövišová Petra

Mgr.

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka, Zástupkyně ředitele

tovisova@sspscultus.cz

Alena Čechová

 Mgr.

Český jazyk, Dějepis, Občanská nauka

cechova@sspscultus.cz