Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

  

Na základě ustanovení § 59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,

 

po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky přijímacího řízení:

 

Denní studium:

 

- studijní obor 82-41-M/05 Grafický design


Pořadové číslo

Evidenční číslo


Celkem bodů

Přijat-a / Nepřijat-a

1.

1023010

9

Přijat-a

2.

1023017

11

Přijat-a

3.

1023015

11

Přijat-a

4.

1023022

11

Přijat-a

5.

1023011

13

Přijat-a

6.

1023014

14

Přijat-a

7.

1023018

14

Přijat-a

8.

1023020

15

Přijat-a

9.

1023003

16

Přijat-a

10.

1023007

16

Přijat-a

11.

1023012

16

Přijat-a

12.

1023016

16

Přijat-a

13.

1023002

17

Přijat-a

14.

1023005

17

Přijat-a

15.

1023008

17

Přijat-a

16.

1023006

18

Přijat-a

17.

1023021

20

Přijat-a

18.

1023019

21

Přijat-a

19.

1023004

-

Nepřijat-a

20.

1023009

-

Nepřijat-a

21.

1023013

-

Nepřijat-a


 
 

 

 

V Sedleci 3.1.2022

 

 

Mgr. Ivan Čech

ředitel školy