Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Denní studium - ročník může navštěvovat max. 15 žáků

 

Na základě ustanovení § 59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky 1. a 2. termínu I. kola přijímacího řízení: