Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

  

Na základě ustanovení § 59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,

 

po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky přijímacího řízení:

 

Denní studium:

 

- studijní obor 82-41-M/05 Grafický design


Pořadové číslo

Evidenční číslo


Celkem bodů

Přijat-a / Nepřijat-a

1.

1022002

9

Přijat-a

2.

1022007

10

Přijat-a

3.

1022008

10

Přijat-a

4.

1022013

10

Přijat-a

5.

1022016

11

Přijat-a

6.

1022020

11

Přijat-a

7.

1022004

12

Přijat-a

8.

1022012

12

Přijat-a

9.

1022015

12

Přijat-a

10.

1022001

14

Přijat-a

11.

1022011

14

Přijat-a

12.

1022014

14

Přijat-a

13.

1022019

14

Přijat-a

14.

1022005

16

Přijat-a

15.

1022009

17

Přijat-a

16.

1022018

17

Přijat-a

17.

1022003

18

Přijat-a

18.

1022006

23

Přijat-a


 
 

 

 

V Sedleci 3.1.2022

 

 

Mgr. Ivan Čech

ředitel školy