Stále přijímáme přihlášky ke studiu na obor grafický design, koná se pouze talentová zkouška.

   Ředitel školy nevypisuje přijímací zkoušky v 1. kole ani v náhradním termínu 1. kola pro obor strojírenství - denní studium.

 Ředitel školy nevypisuje přijímací zkoušky v 1. kole ani v náhradním termínu 1. kola na dálkové studium.

 Přijímací řízení pro obor strojírenství - denní  studium a pro dálkové studium se koná podle pravidel uvedených v tomto odkaze, a to bez přijímací zkoušky.