Výsledky jednotlivých kol přijímacího řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

  

Na základě ustanovení § 59 a §60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění,

 

po provedení přijímacího řízení potvrzuji následující výsledky přijímacího řízení:

 

Denní studium:

 

- studijní obor 82-41-M/05 Grafický design


Pořadové číslo

Evidenční číslo


Celkem bodů

Přijat-a / Nepřijat-a

 

     

 
 

 

 

V Sedleci 3.1.2022

 

 

Mgr. Ivan Čech

ředitel školy